• Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv
 • Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv

Välkommen till LEADER Längs Göta älv!

Längs Göta älv är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg.

Nyheter

 • Underhållsarbete i Jordbruksverkets IT-system vecka 45 17-11-02

  Under vecka 45 är det ett planerat underhållsarbete av Jordbruksverkets IT-system.
  Det här händer:
  Onsdag 8/11 kl. 17-22
  Störningar i de flesta av Jordbruksverkets system.
  Kan även påverka externa tjänster som e-tjänster. 

 • Informationsträffar i november 17-10-31

  Har du en projektidé men saknar finansiering?

  Kom på en utav Leader Längs Göta Älvs informationskvällar och få hjälp med att förverkliga din idé! Vi inleder med information om Leader och dess ansökningskriterier, har workshops i mindre grupper och avslutar med en sammanfattning.

  Vänersborg och Trollhättan

  När: torsdag 9/11-2017 kl. 18.30-ca 20.00
  Var: OK Skogsvargarnas lokal på Bergagården (huset bakom/mitt emot Spiskupan på övervåningen), Hunneberg 125,
  468 31 Vargön.
  Anmälan och frågor: senast 6/11 via mail till thomas.sundsmyr@ale.se eller annika.leander@ale.se
  Det bjuds på fika under kvällen!

  Göteborg – Norra Hisingen

  När: onsdag 15 november kl. 17.30-20.00
  Var: Mötesplats Backa Brunnsbo, Folkvisegatan 14, 422 41 Hisings Backa.
  Anmälan och frågor:
  Pauline Muñoz-Olsö, Hållbarhetsstrateg
  Telefon: 031-3669890
   e-post: pauline.munoz-olso@norrahisingen.goteborg.se

  Det bjuds på fika under kvällen!

 • Nu har ytterligare sex projekt äntligen fått sina startbesked från Jordbruksverket!!! 17-10-31

  Häromveckan damp det ner startbesked i brevlådan hos sex utav våra prioriterade projekt, nedan följer en kort beskrivning om dem.

  Beslutade av Jordbruksverket (SJV):

  2016-6559        Detaljerad analys vid banhoppning (Trollättan)

  Syftet med projektet är att ta fram en funktion till appen Equilab så att ryttare ska kunna analysera och planera banhoppning på detaljnivå för att förbättra sitt resultat. Genom att spela in ekipages rörelser, analysera resultatet, utveckla algoritmer och förfina hastighet och positionssignal i ridhuset via iBeacon ska en produkt utvecklas som ska presenteras för media och intressenter.

  Projektet har fått 198,180 kr av regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 som delvis finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet delfinansieras också med 84,935 kr med egna privata medel. Slutdatum är den 29 juni 2018 och Schvung Ride AB är projektägare.

  2016-6077        Organisationsutveckling (Angered)

  Syftet med projektet är att arbeta för att tillvarata drivkrafter och kompetens hos angeredsbor som idag står utanför arbetsmarknaden, samt stödja entreprenörskap, så att deras erfarenheter, kunskap och kompetens kommer till användning. På så sätt underlättas engagemanget och delaktigheten i samhället. Målet på längre sikt är att skapa ett forum, Innovativt Hus, i Angereds Centrum där samarbetspartners samlas och andra intressenter bjuds in för företagsutveckling.

  Projektet har fått 200,000 kr av regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 som delvis finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet delfinansieras också med 85,715 kr med egna privata medel. Slutdatum är den 30 juni 2018 och Gothenburg Business Finance Consultant AB är projektägare.

  2016-4465        Fotboll för ensamkommande (Norra Hisingen)

  Syftet med projektet är att ensamkommande ungdomar ska komma in i samhället, föreningslivet och arbetlivet och på det sättet integreras genom skapandet av kontakter med andra människor, företag och föreningar. Projektet består i att regelbundet anordna fotbollsträningar och fotbollscuper. Vidare består projektet av att skapa nätverk och sociala aktiviteter samt utbilda deltagarna i ledarskap och integration.

  Projektet har fått 185,800 kr av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kommer att pågå fram till den 31 mars 2019. Hisingen FC är projektägare.

  2016-5185        Upplev Ale – till Häst (Ale)

  Målet med projektet är att skapa en sammanhängande ridled genom Ale. Projektet består i dels förprojektering av nya leder och dels av paketering och marknadsföring av nya produkter och tjänster. En projektledare är samordnande för informationsträffar för att skapa hållbara nätverk men även ansvarig för marknadsföring av turistmålet genom fokus på häst – natur – upplevelse. Projektet ska också skapa en ny hemsida.

  Projektet har fått 900,006 kr av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kommer att pågå fram till den 31 juli 2020. Föreningen Säkra Ridvägar i Ale är projektägare.

  2016-5441        Attitydförändringar för föreningar(Ale)

  Syftet med projektet är att stärka barn och ungas attityder gällande kränkningar, mobbing, spel, alkohol och andra droger såsom exempelvis cannabis och nätdroger. Projektet ska även höja medvetenheten kring sociala medier med tillhörande problematik som exempelvis kränkningar. Idrottsföreningar kommer att delta i projektet som ska bygga upp en struktur och kunskapsbank kring dessa frågor genom att genomföra aktiviteter såsom teater, kompetensutbildningar, dans mm. Dokumentation av projektet kommer att ske för ytterligare spridning i olika sammanhang.

  Projektet har fått 319,000 kr av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och delfinansieras även med 143,750 kr med egna privata medel. Projektet kommer att pågå fram till den 30 juni 2019, Prové Aktiebolag är projektägare.

  2016-5466        Förstudie – Skulpturpark i gränslandet mellan stad och land (Angered)

  Syftet med projektet är att utreda möjligheterna att skapa en attraktiv skulpturpark i gränslandet mellan stad och land. Att bygga upp ett nätverk för samarbete mellan lokala aktörer. Arbetet kommer att ske i samverkan mellan mångkulturella föreningar. Syftet är att planera för hur skulpturparken ska skapa nya arbetstillfällen, hur verksamhetens samtida drift och ekonomi ska utformas.

  Projektet har fått 50,200 kr av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och delfinansieras med 21,800 kr med egna privata medel. Slutdatum är den 31 december 2017 och Mediaverkstaden i Skåne ek. förening är projektägare.

  Detta gör att nio utav våra prioriterade projekt har fått startbesked.

  Tidigare har dessa tre projekt fått startbesked från SJV:

  2016-3170        Kultur- och naturstig – Gärdhem (Trollhättan)

  2016-3628        Förstudie: Stadsnära matproduktion i Ale(Ale) slutredovisas

  2016-3822        Lerjelandet (förstudie) (Angered)

  Följande projekt har fått bifall från LAG och ligger på kö hos SJV för formellt beslut:

  2016-5467        Hunneberg Bike- och aktivitetspark (Vänersborg)

  2016-6811        Community-based Tourism(Östra Göteborg, Ale, Lilla Edet)

  2016-6816        ResAgency (Östra Göteborg)

  2017-896          Pilgrimsled Längs Göta älv (Östra Göteborg, Angered, Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg)

  2017-928          Prässebo Center (Lilla Edet)

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos