• Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv
 • Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv

Välkommen till LEADER Längs Göta älv!

Längs Göta älv är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg.

Nyheter

 • Gårdsbutik & gårdskafé - hur funkar det? 21-09-16

  Gårdskaféer och gårdsbutiker är idag ett lockande besöksmål på landsbygden.

  Den 8 oktober genomför Länsstyrelsen Västra Götaland en temadag kring hur man startar och driver gårdsbutik och gårdskafé.

  Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

  gårdsbutik

 • Var med och påverka den framtida utvecklingen! 21-08-25

  En ny programperiod startar 2023 och JUST NU pågår arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi som kommer att utgöra ramar och riktlinjer för vårt framtida arbete.

  Du har fram till 20 september på dig att komma med synpunkter! Maila info@langsgotaalv.se

  Inspels- och synpunktsrundan är avslutad, tack för ditt bidrag!

  49761668771 d2facec4ac o 2

  Foto: Ronja Wigertz

 • Behov och utvecklingsmöjligheter inför 2023-2027 21-07-09

  Arbetet med strategin fortskrider och grunden för nästa periods mål och insatsområden har tagits fram. Skrivargruppen har satt ihop en text kring behov och utvecklingsmöjligheter som är en sammanställning och slutsats av vårens genomförda workshops. Vi tar gärna emot kloka synpunkter och inspel på det som tagits fram! Maila oss på info@langsgotaalv.se 

  Här kan du läsa om vårt framtida områdes Behov och utvecklingsmöjligheter

  Här kan du titta på vårt områdes strykor, svagheter, möjligheter och hot i en Sammanslagen SWOT-analys

  Mer information om arbetet inför nästa programperiod hittar du under fliken 2023-2027.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos