• Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv
 • Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv

Välkommen till LEADER Längs Göta älv!

Längs Göta älv är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg.

Nyheter

 • Information med anledning av Corona/Covid-19 20-03-20

  Med anledning av samhällsspridningen av Corona/Covid-19 vill Jordbruksverket informera stödmottagare inom Projekt- och företagsstöden, inklusive lokalt ledd utveckling, om hur kostnader och utgifter till följd av inställda aktiviteter kommer att hanteras.

  Under nu rådande omständigheter med Corona/Covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad. Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

  Stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

  När det är lämpligt ska stödmottagaren utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan ske genom att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

  Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör stödmottagaren ta kontakt med behörig myndighet för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

  Jordbruksverket uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.

  Har ni frågor, kontakta oss på kansliet!

 • Stöd för landsbygdsutveckling finns att söka, handläggs av Länsstyrelsen! 20-02-21

  Jordbruksverket har meddelat att det finns vissa stöd kvar att söka för insatser på landsbygden efter omfördelningar. Infogad bild på avropspotter är från början av februari. Bifogar länk där det går att läsa mer om de olika insatserna. Det är Länsstyrelsen som handlägger stöden så vänd dig dit om du har frågor - se länk längst ner i inlägget. Man söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Observera att det kan vara krav på medfinansiering inom de olika insatserna.

  Länk: Stöd för landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen

 • Inspirations- och utvärderingskonferens 5 februari 2020 20-01-07

  Leader Längs Göta Älv inbjuder alla våra genomförda och pågående projekt till en inspirations- och framtidsdag! Passa på att presentera ditt projekt på mingeltorget och samtidigt utbyta erfarenheter med andra projektledare och projektägare. 

  Anmälan 
  Anmälan gör du till annika.leander@ale.se senast 20 januari, vi vill ha namn, organisation, telefonnummer samt om du är allergisk eller inte äter någon speciell mat. Vi vill också ha reda på om Du vill ha plats på mingeltorget för en mindre utställning. Konferensen är kostnadsfri! 
  Undrar Du över något kontakta: Thomas Sundsmyr på telefon 0704-320 935 eller maila till thomas.sundsmyr@ale.se 

  Hjärtligt Välkomna! 
  Bengt Olsson 
  ordförande 

  Inbjudan Inspirations och utvärderingsdag LLGÄ

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos