Besöksnäring längs Pilgrimsleden

Projektets syfte är att ge stöd till aktörer som vill utveckla sin verksamhet som ligger i närheten av Pilgrimsleden. Projektet blir en start för att använda leden som reseanledning eller rikta sig till nya målgrupper.

Vad kan jag söka för?

 I delprojektet kan du exempelvis ansöka om utgifter inom:

  • Produktutveckling
  • Marknadsföring och kommunikation
  • Egen arbetstid

Du kan inte söka stöd för investeringar (materiellt eller immateriellt inköp med en livslängd på mer än 3 år och en kostnad från 22 000 kronor ex moms).

Vem kan söka?

Du kan söka stöd som enskild företagare eller tillsammans med en eller flera samarbetspartners med anknytning till Pilgrimsleden. Stödet riktar sig även till föreningar som driver verksamhet inom besöksnäringen.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Projektbudget max 50 000 kr
Sökbart stödbelopp: max 35 000 kr
Stödnivå: 70%
Medfinansiering: Sökande måste medfinansiera projektet motsvarande minst 30% av kostnaderna i egna privata medel. Ex. om projektbudget är 50 000 kr medfinansierar sökande med 15 000 kr.

Hur ansöker jag?

Kontakta oss på info@langsgotaalv.se med din projektidé. När du fått svar att din idé är stödbar är det dags att börja jobba med ansökan som laddas ner här: Ansökan besöksnäring längs Pilgrimsleden

Vi tar emot ansökningar löpande så länge det finns projektmedel kvar att söka. Om ditt projekt blir godkänt skrivs ett avtal mellan dig och Leader Längs Göta Älv.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos