Nya fritids- och kulturaktiviteter

Projektets syfte är att ge stöd till föreningar eller annan allmännyttig verksamhet som vill genomföra delprojekt som syftar till att skapa nya eller utveckla befintliga fritids- och kulturaktiviteter.

Vad kan jag söka för?

I delprojektet kan du exempelvis ansöka om utgifter inom:

  • Arrangemang på orten
  • Test av ny verksamhet
  • Inköp av utrustning
  • Marknadsföring och kommunikation

Vem kan söka?

Föreningar, privatpersoner, tre eller flera företag i samverkan eller annan verksamhet med allmännyttigt intresse.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Projektbudget: max 50 000 kr
Sökbart stödbelopp: max 50 000 kr
Stödnivå: 100%
Medfinansiering: Ni som söker ska bidra med minst en tredjedel av det ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av ideellt arbete.

Hur ansöker jag?

Kontakta oss på info@langsgotaalv.se med din projektidé. När du fått svar att din idé är stödbar är det dags att börja jobba med ansökan som laddas ner här: Ansökan nya fritids- och kulturaktiviteter

Vi tar emot ansökningar löpande så länge det finns projektmedel kvar att söka. Om ditt projekt blir godkänt skrivs ett avtal mellan dig och Leader Längs Göta Älv.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos