Digitalisering föreningar

Projektets syfte är att stärka digitaliseringen och hitta nya vägar för digital utveckling.

Vad kan jag söka för?

  • Utveckla webbsida, bokningssida eller annan digital plattform
  • Höja kompetensen inom sociala medier
  • Utgift för personal/köpt tjänst för utveckla digital kommunikation

Vem kan söka?

Föreningar

Hur mycket kan jag få i stöd?

Projektbudget max 50 000 kr
Sökbart stödbelopp: max 50 000 kr
Stödnivå: 100%
Medfinansiering: Ni som söker ska bidra med minst en tredjedel av det ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av ideellt arbete.

Hur ansöker jag?

Kontakta oss på info@langsgotaalv.se med din projektidé. När du fått svar att din idé är stödbar är det dags att börja jobba med ansökan som laddas ner här: Ansökan digitalisering föreningar

Vi tar emot ansökningar löpande så länge det finns projektmedel kvar att söka. Om ditt projekt blir godkänt skrivs ett avtal mellan dig och Leader Längs Göta Älv.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos