Kompetensutveckling

Projektets syfte är att stärka kompetensen för föreningars utveckling.

Vad kan jag söka för?

I delprojektet kan du exempelvis ansöka om utgifter inom:

  • Utbildning
  • Föreläsning/workshops
  • Material

Vem kan söka?

Föreningar eller tre eller flera företag i samverkan.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Projektbudget max 50 000 kr
Sökbart stödbelopp: max 50 000 kr
Stödnivå: 100%
Medfinansiering: Ni som söker ska bidra med minst en tredjedel av det ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av ideellt arbete.

Hur ansöker jag?

Kontakta oss på info@langsgotaalv.se med din projektidé. När du fått svar att din idé är stödbar är det dags att börja jobba med ansökan som laddas ner här: Ansökan kompetensutveckling

Vi tar emot ansökningar löpande så länge det finns projektmedel kvar att söka. Om ditt projekt blir godkänt skrivs ett avtal mellan dig och Leader Längs Göta Älv.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos