Hur funkar det att söka delprojekt?

Att ansöka om delprojekt innebär en mindre ekonomisk insats men samtidigt mindre administration och snabba beslut. Det är vi på Leader Längs Göta Älv som driver paraplyprojekten och det finns en bestämd pott pengar som ska fördelas till olika delprojekt.

Klicka på Delprojekt för att se om det finns något paraplyprojekt där just din idé skulle passa in. De olika paraplyprojekten har olika förutsättningar och vem som kan söka skiljer sig åt.

ANSÖKAN

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i projektet att fördela. Ansökningsprocessen är enklare vid ansökan om delprojekt jämfört med ett ”vanligt” leaderprojekt. Ansökningsblankett finns att laddas ner på sidan för respektive paraplyprojekt. Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar din ansökan så hjälper vi till att guida dig rätt.

Beslutsmöten hålls också löpande och bokas in efterhand, leaderkontoret återkopplar med datum. Din ansökan ska vara komplett senast två veckor innan beslutsmötet.

Tänk på! Projektstödet betalas ut i efterhand vilket betyder att du som sökande betalar alla fakturor, löner mm och ligger ute med kostnaderna till slutredovisningen. Det går att delredovisa men det är viktigt att man har koll på sin likviditet ifrån start.

GENOMFÖRA

Om delprojektet uppfyller urvalskriterierna och beslutsgruppen beviljar ansökan är det dags att sätta igång - grattis! Du kommer att bli inbjuden till ett uppstartsmöte där vi ger tips på vad som är bra att tänka på under genomförandet av projektet samt information inför slutredovisning.

Att tänka på under genomförandet:

  • Samla underlag till redovisningen ha ordning på kvitton och fakturor
  • Dokumentera i din projektdagbok, finns att ladda ner här: Projektdagbok
  • Dokumentera ideell tid, finns att ladda ner här: Projektdagbok
  • Loggor som visar att projektet är finansierat genom leader ska vara med vid kommunikations- och informationsinsatser. Exempelvis webbsidor, annonsering, broschyrer, filmer. Här finns loggorna för nedladdning: EU- + Leader- + LLGÄ-logotyp

Hjälp oss gärna att sprida budskapet och möjligheterna med Leader genom att berätta för andra, tagga oss på Facebook och så vidare!

 

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos