Hur funkar det att söka leaderprojekt?

För att ett projekt ska beviljas leaderstöd ska idén bidra till att uppfylla målen för Leader Längs Göta Älvs utvecklingsstrategi samt rymmas inom ett av våra insatsområden:

  • Besöksnäring
  • Attraktiva boende- och livsmiljöer
  • Kreativitet och entreprenörskap
  • Ett minskat utanförskap och minskad segregation

Inför en första kontakt med kansliet fyller du i en "intresseväckare". Då får vi ett diskussionsunderlag som underlättar för dig och oss när det är dags att gå vidare i ansökningsprocessen. Maila dokumentet till info@langsgotaalv.se 

Här hittar du dokumentet intresseväckare

Om kansliet anser att idén kan bli ett leaderprojekt ansöker de som är ansvariga för projektet om en Fullmakt för att kunna företräda organisationen. Inom kort kommer du att få en genomgång hur ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst går till. Här ska även bilagor som budget, aktivitetsplan och horisontella mål skickas in. Gör ansökan så färdig som möjligt innan du skickar in, så går handläggningen snabbare.

När ansökan är inskickad börjar kansliet handläggningen. Du kommer att bli kontaktad med frågor och kompletteringar och även information kring när projektet kan komma upp för beslut hos LAG. Datum för LAG-möten hittar du i kalendern.

Om LAG beslutar att prioritera ansökan skickas den vidare till Jordbruksverket för formellt beslut.

 

Viktigt att tänka på!

Planera för att ha gott om tid – handläggningstiderna hos Jordbruksverket är långa

Att ha en väl utarbetad och realistisk projektplan. Läs på om strategins övergripande samt horisontella mål och urvalskriterierna

Projektmedel beviljas i relation till värdet av de insatser som projektet ämnar göra och i proportion till Leader Längs Göta Älvs totala budget. Det är därför viktigt att ha en väl anpassad och rimlig budget

Fundera över hur projektet skall fortsätta efter det att EU-finansieringen är slut

Lycka till!

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos