• Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv
 • Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv

Välkommen till LEADER Längs Göta älv!

Längs Göta älv är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg.

Nyheter

 • 36,7 miljoner till nya utvecklingsprojekt inom Leader nästa programperiod! 22-06-17

  Ett nytt leaderområde har prioriterats som omfattar norra Göteborg, Ale, Lerum, Alingsås, Lilla Edet, Trollhättan samt södra Vänersborg. Detta blir ett av Sveriges 40 leaderområden och har tilldelats en budget på 36,7 miljoner som ska fördelas till utvecklingsprojekt under programperioden 2023-2027.

  Formella beslut ska fattas hos kommunerna inom de närmsta veckorna men i skrivande stund ska dessa medel fördelas mellan norra Göteborg, Ale, Lerum, Alingsås, Lilla Edet, Trollhättan samt södra Vänersborg. Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

   - Vi är så glada över att ha blivit prioriterade och att få fortsätta samarbeta med lokala eldsjälar som vill driva utvecklingsprojekt. Det ska bli extra spännande att vi vidgar vårt område tillsammans med Alingsås och Lerum. De var tidigare med i Göteborgs Insjörike vilket inte kommer att fortsätta som leaderområde, säger Annika Leander, verksamhetsledare.

  En utvecklingsstrategi för området har arbetats fram och senast den 15 oktober ska de sista kompletteringarna in till Jordbruksverket med en ansökan om att starta leaderområde. Med hjälp av en analys som belyser områdets behov- och utvecklingsmöjligheter har tre mål definierats. De mål som ska styra vilka projekt som beviljas stöd är:

  - Stärka området som attraktiv plats

  - Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande

  - Gynna en hållbar omställning

  Då nuvarande förening och leaderområde Leader Längs Göta Älv nu gått samman med Alingsås och Lerum för nästa programperiod startas en ny förening upp till hösten. Det är den nya föreningen som kommer att ha uppdraget att fördela projektmedel till föreningar, företag och offentliga aktörer. Leader Längs Göta Älv fortsätter verksamheten tills de projekt som nu är i gång har avslutats.

  - Arbetet med att starta en ny förening är i full gång och för tillfället är det en interimsstyrelse med representanter från samtliga kommuner som tillsammans sätter ramarna. Vi har ännu inte landat i vad vårt nya leaderområde och förening ska heta, tips tas tacksamt emot från allmänheten! Säger Bengt Olsson, ordförande i Leader Längs Göta Älv.

 • Semester på leaderkontoret 22-06-02

  Under veckorna 25-28 + 31 har vi begränsad bemanning på kontoret. Vecka 29 + 30 är kontoret stängt.

  Vi önskar dig en trevlig sommar!

 • Sökbara delprojekt 22-05-20

  Vi är i slutet på programperioden vilket innebär att vi inte har mycket projektmedel kvar att fördela. Förutom i Ale där det pågår en utlysning med deadline 15 juni.

  Däremot finns det möjlighet att söka mindre leaderprojekt – så kallade delprojekt. Det innebär att du kan ansöka om en mindre summa pengar med snabbare beslutsprocess.

  Max stödbelopp är 50.000 kr och du kan få upp till 100% stödnivå, beroende på om det är allmännyttig förening eller företag som söker. Just nu finns medel kvar inom följande områden:

  Besöksnäring längs Pilgrimsleden 
  Kompetensutveckling 
  Digitalisering 
  Nya fritids- och kulturaktiveteter 

  Läs mer på Ansökan delprojekt och maila oss på info@langsgotaalv.se om du har en idé!

  logga delprojekt llgä

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos