• Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv
 • Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv

Välkommen till LEADER Längs Göta älv!

Längs Göta älv är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg.

Nyheter

 • Nuvarande programperiod förlängs! 21-02-09

  Den nuvarande programperioden 2014-2020 kommer att förlängas i två år, 2021-2022.  
  LAG beslutade den 4 februari att tacka ja till erbjudandet från Jordbruksverket om en totalbudget på 11 689 116 kr för förlängningsåren 2021-2022. Beslut om fördelning tas av Jordbruksverket och kommer tidigast ske när nödvändiga beslut är fattade och regelverk är på plats. 

  Vi kommer att lägga ut mer information när besked om tilldelning av budget kommer från Jordbruksverket. 

  Här kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida; 

  Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022 - Jordbruksverket.se 

  Man kan redan nu börja fundera på projektidéer - fyll i vår intresseväckare, den hittar du under fliken "Ansökan" här ovan och maila den till oss på info@langsgotaaalv.se 

  Inför LAG-möte 31 mars 
  Deadline             19 februari  
  Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade.  

  Inför LAG-möte 26 maj 
  Deadline             31 mars 
  Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade.  

  Inför LAG-möte 14 september 
  Deadline            15 juni  
  Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade 

  Inför LAG-möte 23 november 
  Deadline            28 september  
  Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade 

  Observera att handläggningstiden per projekt kan variera utifrån exempelvis återkopplingen på våra frågor, antalet budgetposter som ska rimlighetsbedömas, arbetsbelastning på kansliet, semester mm. 

 • Dags att planera för lokal utveckling genom nya Leader Längs Göta Älv 21-01-18

  digmobilisering

  Var med från start!

  EU-programmet LEADER längs Göta Älv har sedan 2014 gett stöd till projekt för lokal hållbar utveckling i Ale och Lilla Edet samt delar av Trollhättans, Vänersborgs och Göteborgs kommuner. En ny programperiod kommer att löpa  mellan 2023 – 2027 men redan nu drar planeringen för den nya perioden igång!

  Om du vill vara med och påverka inriktning och utformning av den kommande LEADER-perioden i vårt område är du varmt välkommen till en första digital idéträff. Vi informerar om förutsättningar och möjligheter, och alla får tillfälle att bolla idéer och frågor. ALLA intresserade är välkomna till denna träff – oavsett om du deltar som privatperson eller representant för en förening, ett företag eller offentlig förvaltning.

  Vi har bokat in tre digitala idéträffar uppdelat på områdets geografiska spridning. Meddela i anmälan vilken träff du vill delta i så får du separat inbjudan innan mötet med en länk till Zoom.

  3 februari kl. 16-18, Trollhättan och Vänersborg
  8 februari kl. 16-18, Ale och Lilla Edet
  10 februari kl. 16-18, Göteborg

  Dessa digitala idéträffar kommer att ligga till grund för vår kommande utvecklingsstrategi som ska vara klar i oktober.
  Anmäl dig via e-postadressen info@langsgotaalv.se

  Välkommen!

 • En julhälsning från oss! 20-12-23

  julhälsning

  Från Leader Längs Göta Älv vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
  Kansliet har under julhelgerna begränsad bemanning men är tillbaka igen den 12 januari.

  Ta hand om er!
  Hälsningar Annika & Karolina på kansliet och styrelsen

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos