2018-4099 The Blue Ribbon Besöksnäring

Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen för att öka områdets attraktionskraft. Målet med projektet är att skapa en digital turistbyrå och ha etablerat en förening som med egen ekonomisk kraft kan vara en framtidsförsäkrad resurs för företag som vill etablera sig i området.

Projektägare: Föreningen The Blue Ribbon 

Projekttid: 20181113 - 20210630

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Ale, Lilla Edet

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos