2018-4035 Gunnebyhus - ett hållbart ekologiskt boende i Göteborgs kommun

Syftet med projektet är ta fram en pilotstudie för att framgent kunna bygga attraktiva, ekologiska och hållbara bostäder samt lokaler för småföretagare Målet med projektet är att samla in tillräcklig information för att kunna genomföra den bästa och mest klimatsmarta lösningen för bostäder och småföretagarlokaler samt paketera detta i ett attraktivt presentationsmaterial för en detaljplan av området i Kornhall, Säve.

Projektägare: Föreningen för ekologiska boenden

Projekttid: 20181107 - 20210801

Fond: Regionalfonden

Geografiskt område: Norra Hisingen

 

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos