2018-3883 Säkra ridvägar i Skändla/Tuve

För mer information om projektet klicka här

Syftet med projektet är att öka områdets attraktionskraft för både boende och besökare. Leden kommer att möjliggöra för kringliggande aktörer såsom exempelvis lokala företag att utöka sina verksamheter. Syftet är också att skapa ett trafiksäkert alternativ till ridning på högtrafikerade, omkringliggande vägar. Målet med projektet är att en ridväg finns på plats vid projektets avslut.

Projektägare: Stall Adams Ryttarförening

Projekttid: 20181026 - 20210701

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Norra Hisingen

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos