2017-5228 Besöksnäring i Ale

Syftet med projektet är att stärka besöksnäringen i Ale och bidra till att göra Ale till en exportmogen destination. Målet med projektet är att skapa ett innovations- och samarbetsnätverk, arrangera kompetensdagar och evenemang, marknadsföra destinationen för producenter och koppla ihop producenter med varnadra, ta fram en webbsida som riktar sig till både besökare och producenter.

Projektägare: Ale kommun

Projekttid: 20171211 - 20210630

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Ale

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos