2018-1273 Local Young Capacity Collaboration

Syftet med projektet är det ska resultera i en större ansökan i något lämpligt EU-program, som har syftet att bidra till en minskning av segregation och utanförskap i stadsdelen, skola, arbetsliv, kulturliv, politik och media och öka den interkulturella förståelsen mellan olika grupper, såväl med somalisk bakgrund, som med andra invandrargrupper och det svenska samhället. Målet med projektet är att upprätta kontakter och avtal med lokala organisationer och myndigheter i Jigjigi och Galkayo om medverkan i ett transnationellt samarbetsprojekt på minst 3 år, med lokala förutsättningar.

Projektägare: Somaliska föreningen i Göteborg

Projekttid: 20180331 - 20190331

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Angered

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos