2016-6816 ResAgency

Syftet med projektet är att erbjuda unga, nya stärkande sammanhang för personlig utveckling och i förlängningen få positiv utveckling i närområdet.

Projektägare: Intresseföreningen för Tidsnätverket i Bergsjön

Projekttid: 20161022 - 20201031

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Östra Göteborg

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos