2019-618 Lilla Edets Bryggeri AB

Syftet med projektet är att starta upp ett microbryggeri i Lilla Edet och ta fram ölsorter som är specifika för orten. Genom korta leveranser och miljötänk vid framtagningen, samt nätverkande med andra producenter som kan ta hand om restprodukt, gynnas en cirkulär ekonomi. Målet med projektet är att ta fram ett antal ölsorter som går att sälja på en lokal marknad.

Projekätgare: Grästorps Bryggeri AB

Projekttid: 20190212 - 20200327

Fond: Regionalfonden

Geografiskt område: Lilla Edet

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos