2017-5486 Eco Agroforestry Center

Syftet med projektet är att skapa odlingsengagemang hos personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsvariation, nyanlända och personer med passion för odling. Genom Agroforestry-odling ska föreningen arbeta fram nya metoder för miljövänlig, närproducerad och klimatsmart matproduktion som skapar biologisk diversitet, stark social integration samt ökar gemenskapen bland personer med olika nationaliteter. En ökad delaktighet av lokalbefolkningen kan skapa förutsättningar för framtida gröna arbetstillfällen i form av närodlad, ekologisk matproduktion, ekoturism och lokal mikroekonomin.

Projektägare: Eco groforestry Center

Projekttid: 20171228 - 20210129

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Angered 

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos