2017-896 Pilgrimsled Längs Göta Älv

Projektet Pilgrimsled Göta Älv syftar till att ta fram exportmogna vandringsleder som ger lönsam turism och som samtidigt stärker och utvecklar sociala värden liksom natur och kulturvärden. Lödöseleden sträcker sig från Göteborg till Vänersborg och går genom den genuina Götaälvdalen. Projektet är ett samarbete mellan samtliga kommuner längs Göta Älv och har som mål att skapa arbetstillfällen och företagande.

Projektägare: Ale kommun

Projekttid: 20170224 - 20210331 

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Angered, Östra Göteborg, Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg

Foto:Henrik Trygg

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos