2017-928 Prässebo Center / Renovering Sommarro

Projektet ska skapa ett center som tar tillvara och utökar den kapacitet som finns i Prässebo. Ger möjlighet att på helårsbasis kunna ta emot större grupper för event, konferenser, bröllop mm och att kunna erbjuda kost, logi och andra aktiviteter. Projektet syftar även till att skapa gemensam marknadsföring och gemensamt bokningssytem.

Projektägare: Prässebo Bygdegård

Projekttid: 20170224 - 20210401

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Lilla Edet

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos