2017-2054 Hammarkullen Konstverkstad

Projektet ska skapa en plattform för lokal och internationell konst, där möten mellan kulturaktiva och boende väcker diskussioner kring konst, samhälle och kultur. Det finns ett stort behov av breddad rekrytering inom konst och kultur, skapa möten mellan unga och yrkesverksamma förebilder i kulturlivet. 

Projektägare: Hammarkullen Konsthallförening 

Projekttid: 20170604 - 20210630

Fond: Socialfonden

Geografiskt område: Angered

Foto: Jonas Ingman

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos