2017-4846 Fritidsbanken i Ale

Fritidsbanken Ale ska verka som en icke-vinstdrivande verksamhet som fungerar som ett bibliotek för folkhälsaoch aktiviteter, där besökarna har möjlighet låna utrustning för en aktiv fritid. Fritidsbanken ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Ambitionen med projektet är främst att möjliggöra en heltidsanställd verksamhetsledare, som fungerar som arbets- och handledare åt de personer som arbetstränar/praktiserar.

Projektägare: Ale kommun

Projekttid: 20170717 - 20210331

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Ale

Total finansiering: 1 423 374 kr.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos