2017-818 Ladan som mötesplats i Backa

För mer information om projektet klicka här

Projektets syfte är att utveckla Ladan som mötesplats mellan olika kulturer och generationer. Ladan har berikats med en trädgård med odlingslotter, ett hönshus och bikupor med tillhörande djur. Det har även skapats ett koncept för kompetensuveckling inom djur, natur, hantverk och självhushållning. Intresset för att ta hand om det som skapats är stort och det har bildats en biodlargrupp och en odlingsgrupp.

Projektägare: Ladan Backa Västergård

Projekttid: 20170220 - 2021-0101

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Norra Hisingen

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos