2016-6811 Community-Based Tourism

Projektets mål är ett etablerat kunskapsbärande nav av lokala aktörer som tillsammans utvecklar och framgångsrikt säljer upplevelser inom turism och besöksnäring. (Inom termen besöksnäring inkluderas, nationella och internationella turister, turister inom den egna staden, upplevelse och konferenserbjudanden till privata och offentliga organisationer). Genom projektet utvecklas områden där lokala aktörer (boende/nyanlända/organisationer/företag) aktivt påverkar sina möjligheter till inkomster, sin livssituation och aktivt deltar i utvecklingen av det hållbara samhället

Projektägare: FLU (föreningen för lokal utveckling), Tikitut community-based tourism

Projekttid: 20171129 - 20210401

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Östra Göteborg, Ale, Lilla Edet

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos