2017-3619 Kreativa Kviberg

För mer information om projektet klicka här

Projektets syfte är att platsutveckla en socialt blandad mötesplats som präglas av olika kulturella aktiviteter. De vill utgå från aktörerna som finns på plats i Östra Göteborg och arbeta med placemaking och samverkan så att Kompani 415 och Kviberg blir en kulturell brygga mellan stad och förort, mellan den lilla kulturskaparen och den stora institutonen mm.

Projektägare: Kompani 451

Projekttid: 20170821 - 20220501

Fond: Regionalfonden

Geografiskt område: Östra Göteborg

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos