2017-3985 Gröna jobb på Norra Hisingen

Det övergripande syftet är att skapa småskaliga, uthålliga och nära kretslopp i stadsmiljöer där alla som vill kan använda jorden från egna, professionellt skötta komposter till att odla på onyttjade gräsmattor i sina närområden. Projektet ska utbilda personer i hantering av stora komposter för att få det självgående och att de i sin tur kan föra över kunskap och engagemang till de boende. 

Projektägare: Lilla Edets kommun

Projekttid: 20170519 - 20201231

Fond: Socialfonden

Geografiskt område: Norra Hisingen

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos