2018-2218 Uppkopplad i Östra Göteborg

Syftet med projektet Uppkopplad i Östra Göteborg är att utbilda invånare, föreningsverksamma samt tjänstepersoner i användningen av digitala tjänster och verktyg samt att värdera den samhällsinformation som finns på internet. Genom ökad kunskap stärker invånarna i Bergsjön sin position i samhället – de blir mer anställningsbara, mer självständiga samt mer delaktiga i demokratiska processer.

Projektägare: SDF Östra Göteborg

Projekttid: 20180607 - 20210930

Fond: Socialfonden

Geografiskt område: Östra Göteborg

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos