2020-2042 Feriearbete för unga med funktionsvariation!

För mer information om projektet klicka här

Syftet med projektet är att ta fram en metod som består av olika stödverktyg som kan leda till nya arbetssätt där personer med funktionsvariation ska komma ut på praktik och arbete i förlängningen. Modellen skall testas under projektets gång och tas fram och utvecklar ihop med sagd målgrupp. Målet med projektet är att det ska finnas en färdig verktygslåda/metod för praktikplatser och eventuella anställningar för unga personer med funktionsvariation. En hemsida med tydlig och relevant information skall även tas fram under projektet.

Projektägare: Passalen 

Projekttid: 20200524 - 20230430

Fond: Socialfonden

Geografiskt område: Norra Hisingen

Foto: Passalen

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos