2019-3736 Navet i Bergsjön

Projektets syfte är att skapa en långsiktigt hållbart medborgardriven allmän mötesplats för boende och föreningar i Bergsjön, samt att utveckla samverkan för verksamheter i det nya kulturhuset i Bergsjön. Mötesplatsen ska vara ett stödjande nav för samverkande lokala krafter som är engagerade i att skapa positiva förändringar i Bergsjön.

Projektägare: Kulturföreningen Bergsjön

Projekttid: 20190930 - 20220731

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Östra Göteborg

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos