Programperiod 2023-2027

EU-programmet LEADER längs Göta Älv har sedan 2014 gett stöd till projekt för lokal hållbar utveckling i Ale och Lilla Edet samt delar av Trollhättans, Vänersborgs och Göteborgs kommuner. En ny programperiod kommer att löpa  mellan 2023 – 2027 och det är under våren och sommaren 2021 som strategin för denna period ska utformas. Samtal pågår tillsammans med Alingsås och Lerum för att tillsammans med dem bilda ett nytt utvecklingsområde nästa programperiod.

En strategiskrivargrupp har tillsatts och består av processledare Peter Rundkvist, skrivaransvariga Åsa Käck samt Lotta Åberg Forslind, Maria Jerenvik och Arvid Johansson. Annika Leander och Karolina Neary på Leader Längs Göta Älvs kansli deltar också. Gruppen har till uppgift att utifrån det geografiska områdes förutsättningar och möjligheter ta fram en strategi som beskriver hur vi ska jobba för att utveckla vår landsbygd och våra tätorter. Strategin ska vara inskickad till Jordbruksverket den 15 oktober 2021.

Då grundtanken med leadermetoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område är det viktigt att strategin förankras. Under tre tillfällen i februari bjöds föreningsliv, företagare, kommuner och allmänheten i Leader Göta Älvs område in till workshops för att ta reda på vårt områdes styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I början av juni genomförs en liknande workshop i Alingsås och Lerum. Analysen av workshopparnas resultat kommer att ligga till grund för nästa programperiods strategi. Missade du dessa workshops men har idéer du vill dela med dig av så maila dessa till info@langsgotaalv.se

Vill du läsa mer kring processen av uppstartandet, klicka in på Jordbruksverkets hemsida.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos