Programperiod 2023-2027

Den 15 oktober 2021 skickades ansökan om att bilda Leaderområde tillsammans med en utvecklingsstrategi in till Jordbruksverket!

De kommuner som gått samman för att ta fram en ny utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027 är Ale, Lilla Edet, delar av Trollhättan, Vänersborg, Lerum, Alingsås och Göteborg. Arbetsnamnet för det nya Leaderområdet är Leader kring Göta älv och Säveån.

Här hittar du utvecklingsstrategin för 2023–2027.

Jordbruksverket har styrt mycket av formen på strategin men innehåll, inriktning och arbetssätt är något som Leaderområdet själva har arbetat fram. Under våren 2021 genomfördes SWOT-analyser i digitala workshops under fyra tillfällen där ideell, privat och offentlig sektor samt lokalbor medverkade.  Strategin ska vara brett förankrad och inkluderande därför har utkast på strategin varit ute på inspels- och synpunktsrunda två gånger. Tack för alla bidrag som kommit in!

gårdsbutik

EU-programmet Leader Längs Göta älv har sedan 2014 gett stöd till projekt för lokal hållbar utveckling i Ale och Lilla Edet samt delar av Trollhättans, Vänersborgs och Göteborgs kommuner. En ny programperiod kommer att löpa mellan 2023 – 2027 och det var under våren och sommaren 2021 som strategin för denna period utformades. Det tidigare Leaderområdet Göteborgs Insjörike kommer inte att finnas kvar nästa programperiod så därför har även Alingsås och Lerum meddelat att de är positiva till att medverka i ett nytt utvecklingsområde tillsammans med ovanstående kommuner.

Vill du läsa mer kring processen av uppstartandet, klicka in på Jordbruksverkets hemsida.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos