Nyheter

Nytt år, ny programperiod och nytt leaderområde

Den nya programperioden är igång! Nu väntar vi på startbesked från Jordbruksverket som väntas komma i slutet av januari och efter det drar vi igång med informationsinsatser och tar emot projektansökningar. De båda programperioderna kommer att löpa parallellt ett tag och vi har nu två föreningar för de olika leaderområdena.

De kommuner som gått ihop och bildat föreningen och leaderområdet Leader Göta älv & Säveån är: Lilla Edet och Ale samt delar av Vänersborg, Trollhättan, Alingsås och Lerum (stadskärnorna är exkluderade). Tillsammans ska vi fördela 32 590 423 kr till nya utvecklingsprojekt under programperioden 2023-2027.

Göteborgs stad har tackat nej till ett fortsatt samarbete vilket betyder att Östra Göteborg, Angered och Norra Hisingen inte är med i den nya programperioden.

När vi fått startbesked börjar vi ta emot ansökningar. Då är det kommunerna som ingår i Leader Göta älv & Säveån som kan söka projektstöd från den nya programperioden. Redan nu går det att skicka in en intresseväckare, den kan du ladda ner här. Från mars ska vi på leaderkontoret ut i kommunerna och informera om möjligheten att söka projekt. Då kommer vi att stötta, handleda och anordna projektsökarträffar för att få in ansökningar från intresserade föreningar, företag och offentliga verksamheter. Vi tar gärna emot tips och inbjudningar på träffar där vi kan vara med och informera om leaderprojekt.

De första beslutsmötena blir i september/oktober och deadline för inskickad ansökan och bilagor är den 15 maj. Information med datum för kommande beslutsmöten kommer senare.

För Leader Längs Göta Älv är pengarna slut och det går inte längre att ansöka om leaderprojekt. Men det finns möjlighet att ansöka om delprojekt, vilket innebär en mindre summa pengar och en snabb beslutsprocess som administreras på leaderkontoret och inte via Jordbruksverket ansökningsprocess. Läs mer på sidan om Delprojekt.

I slutet av februari lanseras en ny hemsida som kommer att rikta sig till Leader Göta älv & Säveån. Hemsidan langsgotaalv.se finns kvar för Leader Längs Göta älv till slutet på 2024 när vi slutredovisar programperioden. Vår Facebook-sida kommer att finnas kvar, men byter senare namn till Leader Göta älv & Säveån. Där kommer nyheter att spridas som rör båda leaderområdena. Här håller du dig bäst uppdaterad, gå in och följ oss genom att klicka på denna länk.

 

FÖR KOMMUNERNA SOM INTE INGÅR I BÅDA FÖRENINGARNA KOMMER HÄR EN FÖRKLARING AV VAD MAN KAN SÖKA:

JAG BOR/ÄR VERKSAM I NORDÖSTRA GÖTEBORG/NORRA HISINGEN, VAD KAN JAG SÖKA?
Delprojekt. Dessa kan sökas hela 2023 eller så länge det finns pengar kvar, läs mer på sidan om Delprojekt.

JAG BOR/ÄR VERKSAM I ALINGSÅS/LERUM, VAD KAN JAG SÖKA?
Kolla igenom utvecklingsstrategins mål och insatsområden för att se om din projektidé är stödbar, läs mer på sidan om 2023-2027. För att påbörja en leaderansökan vill vi först ha in en intresseväckare, den kan du ladda ner här. Det kommer lite längre fram att bli möjligt att ansöka om delprojekt, mer information kommer.

 

Vid frågor - tveka inte att kontakta oss! Skicka din fråga till: kansliet.leadergotaalv@gmail.com

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos