Nyheter

Behov och utvecklingsmöjligheter inför 2023-2027

Arbetet med strategin fortskrider och grunden för nästa periods mål och insatsområden har tagits fram. Skrivargruppen har satt ihop en text kring behov och utvecklingsmöjligheter som är en sammanställning och slutsats av vårens genomförda workshops. Vi tar gärna emot kloka synpunkter och inspel på det som tagits fram! Maila oss på info@langsgotaalv.se 

Här kan du läsa om vårt framtida områdes Behov och utvecklingsmöjligheter

Här kan du titta på vårt områdes strykor, svagheter, möjligheter och hot i en Sammanslagen SWOT-analys

Mer information om arbetet inför nästa programperiod hittar du under fliken 2023-2027.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos