Nyheter

Sökbara delprojekt

Vi är i slutet på programperioden vilket innebär att vi inte har mycket projektmedel kvar att fördela. Förutom i Ale där det pågår en utlysning med deadline 15 juni.

Däremot finns det möjlighet att söka mindre leaderprojekt – så kallade delprojekt. Det innebär att du kan ansöka om en mindre summa pengar med snabbare beslutsprocess.

Max stödbelopp är 50.000 kr och du kan få upp till 100% stödnivå, beroende på om det är allmännyttig förening eller företag som söker. Just nu finns medel kvar inom följande områden:

Besöksnäring längs Pilgrimsleden 
Kompetensutveckling 
Digitalisering 
Nya fritids- och kulturaktiveteter 

Läs mer på Ansökan delprojekt och maila oss på info@langsgotaalv.se om du har en idé!

logga delprojekt llgä

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos