Nyheter

36,7 miljoner till nya utvecklingsprojekt inom Leader nästa programperiod!

Ett nytt leaderområde har prioriterats som omfattar norra Göteborg, Ale, Lerum, Alingsås, Lilla Edet, Trollhättan samt södra Vänersborg. Detta blir ett av Sveriges 40 leaderområden och har tilldelats en budget på 36,7 miljoner som ska fördelas till utvecklingsprojekt under programperioden 2023-2027.

Formella beslut ska fattas hos kommunerna inom de närmsta veckorna men i skrivande stund ska dessa medel fördelas mellan norra Göteborg, Ale, Lerum, Alingsås, Lilla Edet, Trollhättan samt södra Vänersborg. Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 - Vi är så glada över att ha blivit prioriterade och att få fortsätta samarbeta med lokala eldsjälar som vill driva utvecklingsprojekt. Det ska bli extra spännande att vi vidgar vårt område tillsammans med Alingsås och Lerum. De var tidigare med i Göteborgs Insjörike vilket inte kommer att fortsätta som leaderområde, säger Annika Leander, verksamhetsledare.

En utvecklingsstrategi för området har arbetats fram och senast den 15 oktober ska de sista kompletteringarna in till Jordbruksverket med en ansökan om att starta leaderområde. Med hjälp av en analys som belyser områdets behov- och utvecklingsmöjligheter har tre mål definierats. De mål som ska styra vilka projekt som beviljas stöd är:

- Stärka området som attraktiv plats

- Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande

- Gynna en hållbar omställning

Då nuvarande förening och leaderområde Leader Längs Göta Älv nu gått samman med Alingsås och Lerum för nästa programperiod startas en ny förening upp till hösten. Det är den nya föreningen som kommer att ha uppdraget att fördela projektmedel till föreningar, företag och offentliga aktörer. Leader Längs Göta Älv fortsätter verksamheten tills de projekt som nu är i gång har avslutats.

- Arbetet med att starta en ny förening är i full gång och för tillfället är det en interimsstyrelse med representanter från samtliga kommuner som tillsammans sätter ramarna. Vi har ännu inte landat i vad vårt nya leaderområde och förening ska heta, tips tas tacksamt emot från allmänheten! Säger Bengt Olsson, ordförande i Leader Längs Göta Älv.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos