Nyheter

Stöd för landsbygdsutveckling finns att söka, handläggs av Länsstyrelsen!

Jordbruksverket har meddelat att det finns vissa stöd kvar att söka för insatser på landsbygden efter omfördelningar. Infogad bild på avropspotter är från början av februari. Bifogar länk där det går att läsa mer om de olika insatserna. Det är Länsstyrelsen som handlägger stöden så vänd dig dit om du har frågor - se länk längst ner i inlägget. Man söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Observera att det kan vara krav på medfinansiering inom de olika insatserna.

Länk: Stöd för landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos