Nyheter

Dags att planera för lokal utveckling genom nya Leader Längs Göta Älv

digmobilisering

Var med från start!

EU-programmet LEADER längs Göta Älv har sedan 2014 gett stöd till projekt för lokal hållbar utveckling i Ale och Lilla Edet samt delar av Trollhättans, Vänersborgs och Göteborgs kommuner. En ny programperiod kommer att löpa  mellan 2023 – 2027 men redan nu drar planeringen för den nya perioden igång!

Om du vill vara med och påverka inriktning och utformning av den kommande LEADER-perioden i vårt område är du varmt välkommen till en första digital idéträff. Vi informerar om förutsättningar och möjligheter, och alla får tillfälle att bolla idéer och frågor. ALLA intresserade är välkomna till denna träff – oavsett om du deltar som privatperson eller representant för en förening, ett företag eller offentlig förvaltning.

Vi har bokat in tre digitala idéträffar uppdelat på områdets geografiska spridning. Meddela i anmälan vilken träff du vill delta i så får du separat inbjudan innan mötet med en länk till Zoom.

3 februari kl. 16-18, Trollhättan och Vänersborg
8 februari kl. 16-18, Ale och Lilla Edet
10 februari kl. 16-18, Göteborg

Dessa digitala idéträffar kommer att ligga till grund för vår kommande utvecklingsstrategi som ska vara klar i oktober.
Anmäl dig via e-postadressen info@langsgotaalv.se

Välkommen!

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos