Nyheter

Nuvarande programperiod förlängs!

Den nuvarande programperioden 2014-2020 kommer att förlängas i två år, 2021-2022.  
LAG beslutade den 4 februari att tacka ja till erbjudandet från Jordbruksverket om en totalbudget på 11 689 116 kr för förlängningsåren 2021-2022. Beslut om fördelning tas av Jordbruksverket och kommer tidigast ske när nödvändiga beslut är fattade och regelverk är på plats. 

Vi kommer att lägga ut mer information när besked om tilldelning av budget kommer från Jordbruksverket. 

Här kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida; 

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022 - Jordbruksverket.se 

Man kan redan nu börja fundera på projektidéer - fyll i vår intresseväckare, den hittar du under fliken "Ansökan" här ovan och maila den till oss på info@langsgotaaalv.se 

Inför LAG-möte 31 mars 
Deadline             19 februari  
Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade.  

Inför LAG-möte 26 maj 
Deadline             31 mars 
Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade.  

Inför LAG-möte 22 juni 
Deadline             11 maj 
Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade.  

Inför LAG-möte 14 september 
Deadline            15 juni  
Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade 

Inför LAG-möte 23 november 
Deadline            28 september  
Steg 2 ansökan, budget samt andra relevanta handlingar ska vara inskickade 

Observera att handläggningstiden per projekt kan variera utifrån exempelvis återkopplingen på våra frågor, antalet budgetposter som ska rimlighetsbedömas, arbetsbelastning på kansliet, semester mm. 

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos