2021-1161 Vättlefjällsplattform: Samarbets- och driftsorganisation

För att läsa mer om FLU/Tikitut klicka här

Syftet är att under projektet genomföra en tillämpad förstudie för att skapa en samarbetsplattform för ett hållbart Vättlefjäll med gemensam vision och gemensamma mål i samarbete mellan offentliga myndigheter och förvaltningar, föreningsliv, näringsliv, utbildningsinstitutioner, akademi och forskning. Målet med projektet är att hitta en strategi för ett hållbart Vättlefjäll. Detta ska tas fram genom en hållbarhetsanalys, sprida kunskap om naturområdet och dess aktörer till besökare och förhoppningsvis ansluta sig till Europark federation och jobba utefter deras strategi.

Projektägare: FLU, Föreningen för lokal utveckling

Projekttid: 20210331 - 20231231

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Nordöstra Göteborg

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos