2021-3447 Lokal hållbar ekonomi i Bergsjön

För att läsa mer om Navet i Bergsjön klicka här

Syftet med projektet är att samla offentlig, ideell och privat sektor samt lokalbor och tillsammans utveckla och stärka en lokal hållbar ekonomi i Bergsjön.

Målen är att:

  • Genomföra ett antal ”testbäddar” med deltagare som ska undersöka olika lokala utvecklingsområden med ekonomisk potential
  • Genomföra utbildningsinsatser
  • Utgöra ett första steg i en långsiktig plan för att utveckla och stärka den lokala ekonomin i Bergsjön

Projektägare: Kulturföreningen Bergsjön

Projekttid: 20210916 - 20231130

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Östra Göteborg

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos