2021-4293 Scout- och friluftsgård Hunneberg

För att läsa mer om Hunnbergs-KFUM-Scoutkår klicka här

Syftet med projektet är att utveckla scoutgården på Hunneberg till en scout- och friluftsgård för att ge kårens ungdomar ett hållbart projekt, marknadsföra scouting och göra gården mer tillgänglig för allmänheten.

Målet är att utveckla scoutgården och göra den mer anpassad till friluftsliv och aktiviteter. Detta ska ske genom bygge av vindskydd, eldstäder, bänkar och friluftsbana samt inköp av kanoter.

Projektägare: Hunnebergs KFUM Scoutkår

Projekttid: 20211122 - 20231231

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Vänersborg

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos