2021-4559 Gemenskapande konst- och kulturled vid Göta älv

Syftet med projektet är att skapa gemenskap i bygden genom socialt byggande av konstverk och viloplatser längs med Pilgrimsleden Göta älv.

Målet är att få med bygdens invånare i den sociala byggprocessen och tillsammans genomföra tre delprojekt; skapandet av konstverk, pausplatser och en fågelskådningsplattform. 

Projektägare: K.U.L i Hjärtum Ekonomisk förening

Projekttid: 20210825 - 20241230

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Lilla Edet

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos