Programperiod 2023-2027

Ny programperiod – nytt leaderområde

Vid planeringen inför uppstart av den nya programperioden rekommenderade Jordbruksverket alla leaderområden att prata ihop sig och titta över eventuella sammanslagningar. Detta på grund av en kortare programperiod, endast fem år istället för sju år, samt en önskan om att få Leader rikstäckande.

Göteborgs Insjörike flaggade tidigt för att de inte skulle fortsätta som leaderområde. Vi började föra diskussioner med kommunerna Alingsås, Lerum, Partille och Härryda. Detta resulterade i att Alingsås och Lerum valde att ingå i vårt leaderområde. Sommaren 2022 valde dock Göteborgs stad att tacka nej till ett fortsatt samarbete vilket betyder att Östra Göteborg, Angered och Norra Hisingen inte är med i den nya programperioden.

De kommuner som gått ihop och bildat föreningen och leaderområdet Leader Göta älv och Säveån är: Lilla Edet och Ale samt delar av Vänersborg, Trollhättan, Alingsås och Lerum (stadskärnorna är exkluderade). Tillsammans ska vi fördela 32 590 423 kr till nya utvecklingsprojekt!

 

Cykel foto Josefine Jojo Larsson

Utvecklingsstrategin

Under 2021 började den lokala utvecklingsstrategin arbetas fram och i juni 2022 kom beskedet att vårt nya leaderområde prioriteras.

Här kan du ladda ner Leader Göta älv och Säveåns utveklingsstrategi

Efter Göteborgs utträde håller strategin nu på att arbetas om. En uppdaterad version samt en mer lättläst publik version kommer inom kort.

 

VISION

”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling”

MÅL

Stärka området som attraktiv plats

Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande

Gynna en hållbar omställning

INSATSOMRÅDEN

Kompetensutveckling

Lokal samverkan

Kommunikationsinsatser

Investeringar

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos